Czwartek 28 Września 2023


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J


Rusza rekrutacja do trzeciego cyklu szkoleniowego
Siedemnastego września rusza rekrutacja do kolejnego, trzeciego cyklu szkoleniowego w ramach projektu Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Muflon”.

więcej >>Mamy szansę zmienić ustawe o spółdzielniach socjalnych
Jakich zmian potrzebuje ustawa o spółdzielniach socjalnych?
Właśnie mija 13 miesięcy od wejścia w życie Ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Spółdzielnie socjalne są szansą, często jedyną na znalezienie zatrudnienia dla osób, które
z różnych przyczyn mają problemy z wejściem na otwarty rynek pracy. Czy istniejące zapisy Ustawy ułatwiają zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych? Które zapisy ustawy pomagają, a które przeszkadzają w zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych?Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do zabrania głosu w tej sprawie!


więcej >>WYNIKI POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Wszyscy Wykonawcy

Informacja o wyborze oferty
Audyt zewnętrzny projektu „Partnerstwo Muflon”
ZP/EQ/D2/2007/2


więcej >>

Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [1579]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS