Wtorek 28 Marca 2023


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J
 Dokumenty  Fundusze stukturalne  Dokumenty oficjalne dotyczące funduszy unijnych 2004 - 2006  Dokumenty oficjalne dotyczące funduszy unijnych 2007-2013 

Fundusze stukturalne
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL określa zakres i zasady wdrażania EQUAL w Polsce w latach 2004 – 2006.

Prace nad Programem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW) były prowadzone przez grupę roboczą działającą w ramach Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, skupiającą nie tylko przedstawicieli właściwych merytorycznie departamentów i instytucji rządowych, ale również reprezentantów organizacji pozarządowych. Dokument programowy był negocjowany z Komisją Europejską od jesieni 2003 roku do kwietnia 2004 roku, zaś ostateczne zatwierdzenie dokumentu przez KE nastąpiło w kwietniu 2004 roku.

PIW będzie obowiązywał w latach 2004 – 2006. Na Inicjatywę ta przeznaczone jest 178 mln euro. Z tej kwoty 134 mln euro będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała suma pochodzić będzie z współfinansowania krajowego.
 Dokument Programowy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL


Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [1568]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS