Czwartek 28 Września 2023


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J
 Dokumenty  Fundusze stukturalne  Dokumenty oficjalne dotyczące funduszy unijnych 2004 - 2006  Dokumenty oficjalne dotyczące funduszy unijnych 2007-2013 

Dokumenty oficjalne dotyczące funduszy unijnych 2007-2013
W tym dziale znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące aktów prawnych Unii Europejskiej i Polski, wytycznych dotyczących funduszy unijnych na lata 2007-2013, w tym wytycznych Unii Europejskiej i horyzontalnych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, zarówno tych do konsultacji i obowiązujących.

Kliknij na link, aby przejść do strony z dokumentami http://funduszestrukturalne.gov.pl/Dokumenty/2007203/

Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [1579]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS