Sobota 4 Grudnia 2021


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J
 Co upowszechniamy...?  Partnerstwo  Aktualności  Nasze sukcesy 

Działanie 3 stanowi kolejny etap realizacji projektu pt. Partnerstwo MUFLON w ramach IW EQUAL. Polega ono na upowszechnianiu i włączaniu w nurt polityk krajowych rezultatów wypracowanych w ramach Działania 2. Działanie 3 realizowane jest przez 4 organizacje, które uczestniczyły w Działaniu 2 tj: Fundację "Merkury", Stowarzyszenie "Forum Wałbrzyskie", Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz firmę HM Sp. z .o.o. Rezultatem, które będzie upowszechniane i wdrażane do polityk krajowych jest."Model wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we wchodzeniu na rynek pracy poprzez ich zaangażowanie w tworzenie i prace w spółdzielniach socjalnych". Rezultat ten składa się z następujących elementów: ścieżki edukacyjnej, która na wielu płaszczyznach przygotowuje osoby bezrobotne do utworzenia spółdzielni socjalnej, Ośrodka Wspierania Spółdzielni Socjalnych, systemu wsparcia osób bezrobotnych w pokonywaniu barier życiowych oraz miejsko - gminny program wspierania spółdzielni socjalnych. Działanie 3 realizowane jest od 1.01.2007 do 31.08.2008 roku.Partnerstwo

Fundacja "Merkury" - administrator Partnerstwa na rzecz rozwoju z siedzibą w Wałbrzychu 58-300, ul. Bethovena 10. Fundacja reprezentuje interesy Partnerstwa przed Instytucją Zarządzającą EQUAL i Krajową Strukturą Wsparcia. Do jej obowiązków należy również koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości działań Partnerów, oraz zapewnienie im równego udziału w podejmowaniu decyzji. Fundacja "Merkury" jest również odpowiedzialna za obsługę finansowo - księgową, prowadzenie sekretariatu i przekładanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji Działania 3 do Krajowej Struktury Wsparcia. Z zadań w ramach Działania 3 upowszechnia ścieżkę edukacyjną w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych przez osoby bezrobotne oraz systemu wsparcia w pokonywaniu barier społecznych, w tym organizacja 5 warsztatów dla osób i instytucji pracujących z osobami wykluczonymi, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie umiejętności i edukowania. Fundacja "Merkury" współpracuje także z Partnerstwem "Na Fali" w obszarze wspólnego upowszechniania rezultatów. Polega to na organizacji warsztatu dla trenerów i osób wspierających zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizacją przedstawicieli samorządów i podmiotów wspierających przedsiębiorczość społeczną, oraz wspólnym zredagowaniu i wydaniu poradnika na temat różnych form i technik wspierania osób zagrożonych wykluczeniem w oparciu o doświadczenia z Działania 2.

Regionalne Centum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Wałbrzychu 58-300, ul. Bethovena 10. RCWIP odpowiedzialne jest za upowszechnienie Miejsko Gminnego Programu Wspierania Spółdzielni Socjalnych oraz Regionalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej. Zajmuje się analizą sytuacji w regionie dolnośląskim i województwach ościennych, oraz wyszukiwaniem i nawiązaniem współpracy z lokalnymi liderami w zakresie przedsiębiorczości społecznej, jak również prowadzeniem spotkań i prezentacji dla lokalnych liderów i przedstawicieli samorządów w zakresie tworzenia przyjaznych warunków dla tworzenia spółdzielni socjalnych.

Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Lokalnej "Forum Wałbrzyskie" z siedzibą w Wałbrzychu 58-300, ul. Gdańskiej 3/4. Stowarzyszenie odpowiedzialne jest za Upowszechnienie Miejsko Gminnego Programu Wspierania Spółdzielni Socjalnych oraz Regionalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej, a konkretnie w wdrażaniu ich w wybranych powiatach.

heapmail Internet Solutions Sp z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300, ul. Bethovena 10. Firma odpowiedzialna jest za opracowanie i publikację informacji prasowych, opracowanie i produkcję materiałów promocyjnych, oraz organizację konferencji podsumowującej Działanie 3 połączonej z wsarsztatami praktyków ( trenerów, doradców, poradników)

Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [855]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS