Sobota 4 Grudnia 2021


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J
 Co upowszechniamy...?  Partnerstwo  Aktualności  Nasze sukcesy 

Działanie 3 stanowi kolejny etap realizacji projektu pt. Partnerstwo MUFLON w ramach IW EQUAL. Polega ono na upowszechnianiu i włączaniu w nurt polityk krajowych rezultatów wypracowanych w ramach Działania 2. Działanie 3 realizowane jest przez 4 organizacje, które uczestniczyły w Działaniu 2 tj: Fundację "Merkury", Stowarzyszenie "Forum Wałbrzyskie", Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz firmę HM Sp. z .o.o. Rezultatem, które będzie upowszechniane i wdrażane do polityk krajowych jest."Model wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we wchodzeniu na rynek pracy poprzez ich zaangażowanie w tworzenie i prace w spółdzielniach socjalnych". Rezultat ten składa się z następujących elementów: ścieżki edukacyjnej, która na wielu płaszczyznach przygotowuje osoby bezrobotne do utworzenia spółdzielni socjalnej, Ośrodka Wspierania Spółdzielni Socjalnych, systemu wsparcia osób bezrobotnych w pokonywaniu barier życiowych oraz miejsko - gminny program wspierania spółdzielni socjalnych. Działanie 3 realizowane jest od 1.01.2007 do 31.08.2008 roku.Nasze sukcesy

12 października dzięki działaniom projektowym Partnerstwa "Muflon" powstała kolejna, piąta już spółdzielnia socjalna. Wszystkie prowadzą działalność opartą głównie na usługach z branży turystycznej, gastronomicznej, budowlanej, czy motoryzacyjnej. Gorąco zachęcamy do korzystania z usług wszystkich powstałych spółdzielni socjalnych:

1. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogrody Smaków"
ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych

2. Spółdzielnia Socjalna "Mona Lisa"
ul. Gagarina 11, 58-306 Wałbrzych

3. Spółdzielnia Socjalna "01"
ul. Beethovena 14, 58-300 Wałbrzych

4. Spółdzielnia Socjalna "Austeria Krokus"
Rzeczka 31, 58-320 Walim

5. Spółdzielnia Socjalna "Tęcza"
ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych


W dniu 27 marca 2007 r. w Urzędzie Gminy Żmigród podpisano „Program Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Żmigród”. Jest to drugi tego typu dokument podpisany w Polsce. Pierwszym był podpisany 17 maja 2006 roku „Miejsko - Gminny Program Wspierania Ekonomii Społecznej w Powiecie Wałbrzyskim i Mieście Świdnica”. Głównym zadaniem podpisanego porozumienia jest wspieranie nowo powstających spółdzielni socjalnych na terenie Gminy Żmigród

Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [855]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS