Czwartek 28 Września 2023


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J
 Po co ?  Cel oraz działania  Z kim...?  EQUAL 

Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.
Po co ?
Region Wałbrzycha jest terenem o wieloaspektowym i różnorodnym rodowodzie: to teren o silnych tradycjach przemysłowych (górnictwo, porcelana, włókiennictwo), widocznym dziedzictwie pruskiego modernizmu, ciekawym ukształtowaniu terenu i dużym potencjale turystycznym. Z drugiej strony, przemiany społeczno-ekonomiczne ostatnich lat spowodowały stopniową degradację tych terenów, zarówno pod względem społecznym, kulturalnym, jak i ekonomicznym. Podejmowane obecnie różnorodne inicjatywy mają na celu rewitalizację regionu Wałbrzycha.

Działalność partnerstwa Muflon wpisuje się w ten proces - chcemy tworzyć taki lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju. We współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami powstaną firmy należące do sektora ekonomii społecznej, dostosowane zarówno charakterem (spółdzielnie socjalne, firmy promujące zatrudnienie socjalne, towarzystwa wzajemne, itd., itp.), jak i zakresem działalności do specyfiki regionu Wałbrzycha. Firmy te będą tworzyć i rozwijać odpowiednio do tego przygotowani bezrobotni i osoby z różnych grup zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [1579]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS