Czwartek 8 Czerwca 2023


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J
 Po co ?  Cel oraz działania  Z kim...?  EQUAL 

Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.
EQUAL
Formuła pracy w ramach IW Equal zakłada, że cały program podzielony jest na trzy etapy - Działania:
Działanie 1 - to czas na nawiązanie lokalnych i ponadnarowoych partnerstw, a także uzgodnienie zasad współpracy charakteru pracy w partenrstwie.
Działanie 2 - to realizacja wypracowanego projektu.
Działanie 3 - zakłada upowszechnienie efektów zrealizowanego projektu i włączenie je w główny nurt lokalnych rozwiązań systemowych.

Obecnie tworzymy partnerstwa, wypracowując szczegóły naszego działania na najbliższe dwa lata. (będziemy dorzucać kolejne działania i koncepcje)

Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [1573]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS