Czwartek 28 Września 2023


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J
<< wróć do aktualności  


WYNIKI POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Wszyscy Wykonawcy

Informacja o wyborze oferty
Audyt zewnętrzny projektu „Partnerstwo Muflon”
ZP/EQ/D2/2007/2


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych zamawiający informuje, że do realizacji przedmiotowego zamówienia została wybrana oferta złożona przez konsorcjum firm:
Audyt Plus Sp. z o.o. lider konsorcjum, Ul. Piłsudskiego 5/1 Wrocław, ABS Audyt Biuro Rachunkowe Elżbieta Giza, Ul. Robotnicza 72 B Wrocław z ceną ofertową 15 250,00 zł brutto.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych odrzucono ofertę złożoną przez firmę Auxilium tj. ponieważ zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy zwrócił się do wykonawcy o przedstawienie kalkulacji zaoferowanej ceny tj. kwoty 6 710,00 zł brutto. Biorąc pod uwagę treść udzielonych wyjaśnień, a także fakt, że zaoferowana cena znacząco odbiega od pozostałych cen zaoferowanych przez innych wykonawców zamawiający uznaje, że zaoferowana cena nie obejmuje wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia np. poniesienia przez wykonawcę kosztów noclegów i zakwaterowania dla osób przeznaczonych do przeprowadzenia audytu, ponoszonych kosztów w związku z korespondencją pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym (rozmowy telefoniczne, faksy, itd.)Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [1579]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS