Czwartek 28 Września 2023


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J
<< wróć do aktualności  


Mamy szansę zmienić ustawe o spółdzielniach socjalnych
Jakich zmian potrzebuje ustawa o spółdzielniach socjalnych?
Właśnie mija 13 miesięcy od wejścia w życie Ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Spółdzielnie socjalne są szansą, często jedyną na znalezienie zatrudnienia dla osób, które
z różnych przyczyn mają problemy z wejściem na otwarty rynek pracy. Czy istniejące zapisy Ustawy ułatwiają zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych? Które zapisy ustawy pomagają, a które przeszkadzają w zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych?Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do zabrania głosu w tej sprawie!


Zwracamy się do Wszystkich, którzy są związani z szeroko rozumianym wsparciem osób wykluczonych społecznie lub z działającymi spółdzielniami socjalnymi, aby wyrazili swoje zdanie w tym temacie. Powinniśmy zacząć mówić jednym głosem w sprawie zmian
w Ustawie o spółdzielniach socjalnych. Jeżeli ma to być narzędzie rzeczywiście wspierające osoby, a nie tylko martwy przepis prawny, czas zacząć działania.
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) w Wałbrzychu
od listopada 2004 roku intensywnie uczestniczy w pracach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Partnerstwo „MUFLON”. Głównym celem Partnerstwa jest wypracowanie modelu działań służących wsparciu osób wykluczonych społecznie w procesie zakładania spółdzielni socjalnych, które będzie można implikować w różnych miejscach Polski.
Partnerstwo „MUFLON” zdobywa doświadczenia m.in. podczas tworzenia pierwszej wałbrzyskiej spółdzielni socjalnej „Ogrody smaków”. Aktualnie przygotowujemy się do uruchomienia kolejnych spółdzielni socjalnych.
Prosimy o wszelkie sugestie lub propozycje do zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Prosimy o nadsyłanie ich na adres: rowps@rcwip.pl. Wszystkie propozycje wraz z autorami zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej www.muflon.org.pl, przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przekazane do członków podkomisji Polityki Społecznej, która aktualnie przygotowuje własne propozycje zmian
w ustawie o spółdzielniach socjalnych.
Z góry dziękujemy za wszystkie głosy!Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [1579]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS