Czwartek 8 Czerwca 2023


Chcemy stworzyć lokalny model ekonomii społecznej, który będzie skutecznym narzędziem w poprawie sytuacji na rynku pracy i wzmocnieniu regionalnego rozwoju.

Partnerstwo Muflon ma charakter lokalny, a także ponadnarodowy. Wykorzystanie międzynarodowej doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej, a także oparcie się w działaniu na zasobach i potencjale partnerów lokalnych - pozwala na skuteczne działanie w regionie.Z A L O G U J


Dobry przykład ze Żmigrodu "Nowa Gazeta Trzebnicka" 24-29 IV 2007
"Żmigród w powiecie trzebnickim jest kolejnym miastem na Dolnym Śląsku, które stawia na rozwój spółdzielni socjalnych. Podpisanie Programu Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Żmigród otwiera nowe możliwości i perspektywy zawodowe przed osobami długotrwale bezrobotnymi" -pisała w czerwcu "Nowa Gazeta Trzebnicka"

więcej >>Reklama "Partnerstwa MUFLON" 30 minut 10 lutego 2007


więcej >>"Ogrody smaków otwarte" 30 minut 9 lutego 2007r


więcej >>

Wszyscy w Polsce wciąż uczymy się teorii i praktyki gospodarki społecznej. Zapraszamy do korzystania z różnych zasobów, które systematycznie będziemy gromadzić i zamieszczać na naszej stronie.
 >>
SONDA
Czy planujesz założyć spółdzielnie socjalną
głosów [1573]
zobacz wyniki
archiwum
Misja Partnerstwa  |  Partnerstwo  |  Gospodarka Społeczna  |  Aktualności  ||  hosting
Unia EuropejskaProjekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.EFS